Taktila skyltar för synskadade med blindskrift

Köp taktila skyltar som godkänd skylt för synskadade med blindskrift till billigt pris. Alltid snabb och säker leverans.
Plan- och Bygglagens bestämmelser finns om att byggnader och allmänna platser ska anpassas så att de är tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vi ser till att Ni kan uppnå dessa krav på våra skyltar för synskadade.

Ett viktigt led i arbetet med att öka tillgängligheten är att ha tydlig skyltning av allmänna platser och publika lokaler. För att göra det möjligt även för personer med en synnedsättning och synskada att orientera sig är taktila skyltar ett självklart val!

Taktila skyltar ska vara möjliga att läsa för personer med nedsatt syn och har därför text och/eller punktskrift samt eventuella symboler i relief. För att öka tydligheten är skarpa kontraster mellan bakgrund, skylt och text viktigt och därför placeras ljusa skyltar på mörk bakgrund och vice versa. Det är även viktigt att placera skyltarna så att de utan besvär kan läsas av såväl stående som rullstolsburna. Beställ taktila skyltar med blindskrift för synskadade enkelt till billigt pris.

Kontakta oss om Ni har frågor, info@svasab.se eller 011-251570

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt
Svenska English Dansk