Påbudsskyltar och säkerhetsskyltar

Varselskyltarna följer gällande EU-direktiv och FS 2008:13.
Varselskyltarna, vilka innehåller säkerhetsinformation som varning, förbud, påbud, nöd eller brand, får inte användas till andra ändamål än de som finns i anvisningarna. På så sätt får varselmärkningen respekt och du får en trygg och säker arbetsplats.

Påbudsskyltar och säkerhetsskyltar hjälper er att förebygga olyckor genom att påminna om ett nödvändigt beteende.
Finns inte den skylt Ni söker så skapar vi enkelt den till Er. Kontakta oss på info@svasab.se eller 011-251570.

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt
Svenska English Dansk