ADR märkning skyltar & dekaler

ADR märkning för fordon och gods

ADR skyltar och klister dekaler används för att märka upp farligt gods. För nationell och internationell transport av farligt gods på väg ska föreskrifterna i ADR-S 2015 följas. Allt farligt gods delas in i olika klasser. Det är beroende på innehållets egenskaper om det är explosivt, brandfarligt, giftigt, radioaktivt eller frätande ämne.

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt
Svenska English Dansk